กิจกรรมนักศึกษา


100%x200
Volunteering Activity เด็ก IT ต้องมีจิตอาสาร่วมใจพัฒนา
100%x200
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี สานสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
100%x200
MFU MiniBot 2015: A Training Day
100%x200
26 เมษายน 2016 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย และ ศูนย์บริการลูกค้าเชียงราย
100%x200
21 ตุลาคม 2016 - Cabling Contest 4 - Chiang Mai
100%x200
25 พฤศจิกายน 2016 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย
100%x200
3 ธันวาคม 2015 - Interlink Campus Tour 2015 - Open Cabling Systems for the Future
100%x200
18 ตุลาคม 2016 - Interlink Campus Tour 2016 - Open Cabling Systems for the Future
100%x200
1 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Wireless Communication Technology" by True Corporation
100%x200
1 ธันวาคม 2016 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถานีฐาน CRI0005
100%x200
3-4 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Voice Business and Technologies" by CAT Telecom
100%x200
1 มีนาคม 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย
100%x200
10 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT
100%x200
18 มีนาคม 2017 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom
100%x200
3 พฤษภาคม 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย
100%x200
27-28 มิถุนายน 2017 - Cabling Contest 5 - Chiang Mai
100%x200
16 พฤศจิกายน 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
100%x200
17 พฤศจิกายน 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
100%x200
25-26 พฤศจิกายน 2017 - การบรรยายพิเศษ "Voice Business and Technologies" by CAT Telecom
100%x200
24-25 มีนาคม 2018 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom
100%x200
3 เมษายน 2018 - Link Campus Cabling 2018 - Network Solution Infrastructure
100%x200
24 เมษายน 2018 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT
100%x200
3 พฤษภาคม 2018 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย
100%x200
21-29 พฤษภาคม 2018 - Robot Design Contest 2018 - Chiang Mai