ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


Green Freight & Climate-Friendly Traffic Management: Experiences from Germany, Thailand, Vietnam, and Malaysia

25/09/2017

19 View

Tentative Program

Green Freight & Climate-Friendly Traffic Management:

Experiences from Germany, Thailand, Vietnam, and Malaysia

E-Park Building, Mae Fah Luang University

Oct 9, 2017

Time

Activity

8.00-8.30

Registration

8.30-9.00

Opening Report by:  Assist. Prof. Dr. Irina Dovbischuk and/or
                           Representative from Mae Fah Luang University

Opening Speech by: Representative from Mae Fah Luang University

9.00-9.20

Aspects of Green Freight Transportation and Vehicle Routing Problems
Professor Dirk Sackmann

Merseburg University of Applied Sciences, Germany

9.20-9.40

ICT Infrastructure Promoting Green Transportation and Logistics in Thailand

Thai Speaker

Office of the National Broadcasting and Telecommunication, Thailand

9.40-10.00  

Green Logistics and Supply Chain

Dr. Dawei Zhang

Qinzhou University and Guangxi Province, South China

10.00-10.20

Green Port Management – Landside Traffic Challenges and Perspectives

Prof. Dr. Carlos Jahn

Hamburg University of Technology, Germany

10.20-10.40 

Coffee Break (Poster Exhibition, Speed Dating)

10.40-11.00

Supply Chain Finance and Green Corporate Policy

Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis

University of Bremen, Germany

11.00-11.20

Management of Logistic Suppliers – Supplier Performances for Green Logistic concepts

Prof. Dr. Andreas Jattke

Technische Hochschule Ingolstadt, Germany

11.20-11.40

Green Transportation Mobility Solutions and Digital Transformation

Prof. Dr. Martin Kreeb (Hochschule Fresenius

University of Applied Sciences, Germany

11.40-12.00

Vehicle-Type Recognition Using Heat Pattern for Toll-Way in Green Transportation

Prof. Dr. Kosin Chamnongthai

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.20

Green Freight and Logistics in the Mekong Region

Ms. Friedel Sehlleier and Mr. Tuan Nguyen

GIZ Member

13.20-13.40

Sustainable Logistics along Chiangrai (Thailand) and JInghong (P.R.China)

Dr. Boonsub Panichakarn

Naresuan University, Thailand

13.40-14.00

Measuring Efficiency in Smart Logistics Environments

Assist. Prof. Dr. Irina Dovbischuk

University of Bremen, Germany

14.00-14.20

TBC

Thai Speaker

Business Excellence and Logistics Research Centre, Thailand

14.20-14.40

TBC

Thai Speaker

Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Association)

14.40-16.00

Coffee Break (Poster Exhibition, Collaboration Pin-Wall, Speed Dating)

Closing the conference

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดเชียงราย

11/08/2017

45 View

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

11/08/2017

40 View

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางเข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

27-28 มิถุนายน 2017 - Cabling Contest 5 - Chiang Mai

นายธนเดข ศรีดานุช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 5 (Cabling Contest 5)" @ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รายละเอียดโครงการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

100%x200

3 พฤษภาคม 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย

คุณนุชา คำทัปน์ ผู้จัดการส่วน สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย และคุณวรฤทธิ์ วงศ์ตะวัน วิศวกร สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ CAT Internet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

18 มีนาคม 2017 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "International Telecom Business" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:00-19:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน