ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

11/05/2017

92 View

ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 มีรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟแวร์

4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0Bwb0zdDODurgamFYTmxZdmgtS2M/view?usp=sharing

สามารถดูรายละเอียดแบบตอบรับสัมภาษณ์ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0Bwb0zdDODurgdWJkTmUydzVHLTg/view?usp=sharing

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประกวดนวัตกรรมด้าน Hardware, Software and Digital Media  

04/05/2017

117 View

รายละเอียดการสมัคร

รับสมัครไม่จำกัดจำนวน (ส่ง Proposal => กรรมการคัดเหลือ 15 ทีม)

 

สมาชิกประกอบด้วย

- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 คน รวมกลุ่มเพื่อสรรหาสมาชิกจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้

- นักเรียนมัธยมศึกษา 5 คน

- ครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ท่าน (หากเป็นไปได้ควรเป็นครูแนะแนว)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจำนวน 4,000 บาท

 

รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ                            10,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1                        6,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 2                       3,000 บาท

- รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ          1,000 บาท

Clip Award

- ชนะเลิศ                      5,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับ 1          3,000 บาท

รางวัลพิเศษ

- ยอด view สูงสุด            2,500 บาท

 

กำหนดการจัดกิจกรรม

- ส่งใบสมัครและข้อเสนอ (Proposal)          4-25 พ.ค. 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอ                26 พ.ค. 2560

- ประกาศผล นำเสนอผลงานและตัดสิน           7 ก.ค. 2560

 

กรอกใบสมัครได้ที่

http://bit.ly/2pvgRyP

 

สอบการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Tel : +66(0) 5391 6741-2, Fax: +66(0) 5391 6743 Email: itschool@mfu.ac.th

กิจกรรมสัมนาโครงการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมประจำปี 2560 MMAC 2017

27/04/2017

30 View

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมสัมมนา "Academy Contest Camp 2017" วันที่ 24-26 เมษายน 2560  เพื่อให้ความรู้ทางด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวร่วมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

3 พฤษภาคม 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย

คุณนุชา คำทัปน์ ผู้จัดการส่วน สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย และคุณวรฤทธิ์ วงศ์ตะวัน วิศวกร สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ CAT Internet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

18 มีนาคม 2017 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "International Telecom Business" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:00-19:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

10 ธันวาคม 2016 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fusion Splicing" สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  คุณธนกฤต อินต๊ะตัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 @ S7A-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน