ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2  

19/06/2017

187 View

                   ตามที่  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th/info2017 โดยดำเนินการตามกำหนดการให้ครบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังนี้

การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ผลคะแนน O–NET วิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 03) เป็นเกณฑ์ในการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 0-39 คะแนน หรือไม่มีผลสอบ O–NET ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ 40 คะแนนขึ้นไป ต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English)

3. ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) และรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง (Upper Intensive English) จำนวน 3,600 บาท และค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเร่งรัดขั้นสูง จำนวน 400 บาท

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2560

 

เอกสารเพิ่มเติม 

เอกสารประกาศ >>>คลิกที่นี่<<<<

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>>คลิกที่นี่<<<<

ำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ >>>คลิกที่นี่<<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2

15/06/2017

176 View

 

 
ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่
2

 

                         ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การสื่อสารและสารสนเทศ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดังกล่าว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                      ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฯ ดำเนินการเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุแนบท้ายประกาศนี้

                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารเพิ่มเติม 

เอกสารประกาศ >>>คลิกที่นี่<<<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก >>>คลิกที่นี่<<<<

นักศึกษา Com-Sci เจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันนักพัฒนานวัตกรรม Web Application with Gistda Portal 2017 ด้านภูมิสารสนเทศ

30/05/2017

24 View

 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันนักพัฒนานวัตกรรม Web Application ด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือเข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สมาชิกทีมพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ นายธวัชชัย เหมวิบูลย์, นางสาวสิริยากร ไทยกรณ์ และนายประกายเพชร ยุวบุตร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

27-28 มิถุนายน 2017 - Cabling Contest 5 - Chiang Mai

นายธนเดข ศรีดานุช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 5 (Cabling Contest 5)" @ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

รายละเอียดโครงการ

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

100%x200

3 พฤษภาคม 2017 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย

คุณนุชา คำทัปน์ ผู้จัดการส่วน สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย และคุณวรฤทธิ์ วงศ์ตะวัน วิศวกร สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ CAT Internet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 @ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ในวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

18 มีนาคม 2017 - การบรรยายพิเศษ "International Telecom Business" by CAT Telecom

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "International Telecom Business" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 56 คน เข้าร่วมกิจกรรม @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:00-19:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน