ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับบริษัทซัมมิทคอมพิวเตอร์จำกัด

25/05/2018

14 View

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในงานนี้ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัดเป็นผู้ลงนาม

นักศึกษาสำนักวิชาไอที คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการ AUCC 2018

24/03/2018

54 View

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาไอที ได้นำผลงาน senior project เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2018) ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับเอเซีย
โดยในปีนี้ มีนักศึกษาสำนักวิชาไอทีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้


รางวัล Very Good Paper award
ผลงานเรื่อง Network Clustering of miRNA-Protein motif with drug discovery for breast cancer
ได้แก่
1.นางสาวณัฐพร เกษมเทวินทร์
2.นางสาวนารีรัตน์ เขียวหวาน
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รางวัล Good Paper award
ผลงานเรื่อง deliverze
ได้แก่
1.นายอัคราธร เอี่ยมศรี
2.นางสาวบุณยานุช สุวรรณสิทธิ์
3.นางสาวกฤติมุข รัตนภูผา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MMAC 2018 เข้าอบรมและแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

15/03/2018

45 View

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MMAC 2018 เข้าอบรมและแข่งขัน ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีมออเจ้า
2. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ทีมButterfly
3. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทีมINSOMNIA
4. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทีมThree D 
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ทีมกล้วยหอมจอมซน
6. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมDarkside Again
7. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมเสี่ยงทายแอนิเมชัน
8. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมขนมเปี๊ยะ
9. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีมgo go 
10. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทีมแม่ใจวิทยาคม

ทีมสำรอง
1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทีมThe storywriters
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีม65 (sixty-five)
3. โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ทีมDream Team

ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันโครงการฯออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ผ่านช่องทาง https://goo.gl/forms/86HAhTJxC5oQ5SBV2

***หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานจะให้สิทธิ์แก่ทีมสำรองตามลำดับไป***

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ที่
https://goo.gl/uBAz2E

Menu
กิจกรรมนักศึกษา


100%x200

21-29 พฤษภาคม 2018 - Robot Design Contest 2018 - Chiang Mai

นายสรัล โอฬารกนก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ  นางสาวธนาวดี ติธาดา และ นางสาวนริศรา ยาวิละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Robot Design Contest 2018: RDC 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ" ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 @ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

 

 

100%x200

3 พฤษภาคม 2018 - การศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอน @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย

คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มตระกูล ผู้จัดการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย  คุณธีรเดช คำแก่น ผู้จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  คุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกร 6 ศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารจังหวัดเชียงราย  ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน และคุณพิสิทธิ์ ศิริยันต์  ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เหมรุ่งโรจน์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 2 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502203 Telecommunication Systems ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าท่าสาย จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13:00-16.00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

100%x200

24 เมษายน 2018 - การบรรยายพิเศษ "Fusion Splicing" by TOT

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fusion Splicing" สำหรับนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศรชัย แก้วรากมุข วิศวกรศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสาร และ ทีมวิทยากร คุณวิชัย นาขยัน  และคุณพรพงษ์ โพธิปัญญา จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้  และมีนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของการเรียนการสอนในรายวิชา 1502331 Optical Communications ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 @ S7B-335 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

 

รูปภาพเพิ่มเติม : 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานวิจัย


ผลพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดต่อความรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกลไกการคลอดเป็นการนำเสนอเนื้อหาโดยใช้คำอธิบายสั้นๆง่ายๆและใช้ภาพประกอบแบบสามมิติจากโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใชเหลักการที่ว่าภาพจะช่วยอธิบายสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้ง่ายต่อการรับรู้เพื่อสร้างภาพหมุนของศรีษะทารกเมื่อเคลื่อนผ่านช่องเชิงกรานออกมา

PROBLEM BASED DESIGN PROCESS FOR THE DIGITAL CONTENT CREATION: A CASE STUDY IN LUANG PRABANG DIGITAL CONTENTS DEVELOPMENT PROJECT

The digital content creation could  be fail because  it might afford inappropriate content coverage, problem solving skill requirements or unintended ambiguous information to the problem. The design problems  are very important for the effectiveness of problem-based learning (PBL). The adoption of
9 step of problem design process will introduce  in this paper. The 9 step problem design process was built  on 3C3R problem design model which is a systematic conceptual framework for guiding the design of effective  and reliable  problem for PBL. Three contents  of Luang Prabang  DigitalContent were developed by 15 students who studying in multimedia Technology  and Animation Major at School of Information Technology, Mae Fah Luang
University. There have difference  styles of content creation including of 20 animation (Undo), 30 animation (Understand) and Motion Graphic (Unseen). In this paper will apply 9 step problem designs for 30 animation (Understand) content. The result shown the 9 step of problem design process can help the learners and instructors  more understand and identify problems.​

เครื่องนับหยดน้ำเกลือไร้สาย

การให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลนั้น   ผู้ป่วยอาจจะได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการที่พยาบาลลืมว่าปริมาณน้ำเกลือใกล้จะหมดหรือมีอาการผิดปกติก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนน้ำเกลือโดยที่พยาบาลผู้ดูแลไม่ทราบ หรือโรงพยาบาลอาจจะใช้เครื่องควบคุมการหยดของน้ำเกลือ (Infusion Pump) แต่จะมีใช้แค่ห้องICU เท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงมาก ราคาประมาณ 60,000-80,000 บาท จึงไม่สามารถจะใช้ได้กับผู้ป่วยทุกคน