ผู้สนใจศึกษาต่อ


โครงการ เปิดรับสมัคร ปิดรับสมัคร
   ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมฯ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับครูแนะแนวพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 18/03/2016 18/04/2016
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับครูแนะแนวพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) ประจำปีการศึกษา 2559 24/02/2016 12/03/2016
   ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย)รอบที่ 2 28/01/2016 01/05/2016
   ประกาศสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย)รอบที่ 1 22/01/2016 31/05/2016
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) 28/12/2015 17/01/2016
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากร พร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับผู้มีผลการเรียนดี) 23/12/2015 06/01/2016
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) 01/12/2015 09/01/2016